Flekso štampa

Flekso štampa

Ova tehnika visoke štampe omogućava direktno prenošenje otiska boje sa izdignutih štampajućih elemenata na fleksibilne materijale za štampu. Idealna je za štampanje primarne i sekundarne ambalaže, samolepljivih etiketa i monofilmova.

S obzirom da ova tehnika direktne štampe beleži najveću inovativno-tehnološku ekspanziju i imajući na umu njen značaj za grafičku industriju, Grafomed je flekso štampu uvrstio u svoje usluge još 2009. godine. Od uvođenja ove usluge, Grafomed se oslanja na opremu koja je poslednja reč u tehnologiji štampanja, pa je tako i 2019. ponovo inovirana oprema za flekso štampu, puštanjem u rad mašine poslednje generacije.

Upravo flekso štampa danas čini više od 80% našeg poslovanja.

Naš visokostručni tim radi sa najnovijom opremom i UV bojama, a zahvaljujući kvalitetu, brzini i pouzdanosti flekso štampe, kao i osloncu na najnovije tehnologije u radu, u mogućnosti smo da odgovorimo na zahteve iz različitih industrija, poput farmaceutske, kozmetičke, industrije energetike, industrije ulja i maziva, konditorske, industrije za preradu voća i povrća, industrije alkoholnih pića i drugih.

Flekso štampa garantuje brz i efikasan rezultat, a ima mogućnost obrade širokog dijapazona materijala, među kojima su samolepljivi polipropilen, PVC, polietilen, papir, WAL filmovi, shrink sleeve i specijalni papir za vinske etikete.

Naša oprema sastoji se od najnovije generacije mašina i garantuje preciznost, jasnoću i efikasnost prilikom štampanja. Nudimo mogućnost izrade i fotopolimernih ploča potrebnih za štampu uz rekordno brz odgovor na svaki klijentov upit. Kod nas brzina rada ne donosi umanjen kvalitet, već dodatnu produktivnost.

Vršimo izradu svih vrsta etiketa na raznovrsnim materijalima i za potrebe različitih industrija:

Samolepljive etikete

(papir, specijalni vinski papir, polietilen, polipropilen)

Wrap-around etikete (WAL)
na BOPP materijalima najrazličitije mikronaže
(minimum 12 mikrona)

Shrink sleeve etikete

na PVC i PET materijalima
(štamparija poseduje specijalizovanu mašinu za formiranje etiketa)

In mold etikete