Ostale usluge

Ostale usluge

Ofset štampa

Ova tehnika štampe bila je prva delatnost kojom je Grafomed štamparija započela svoj rad.

Prilikom ofset štampe boja se prenosi direktno sa ploče na gumu, a potom na specijalnu vrstu štamparskog papira, kao što je kunsdruk, muflon, etiketni i ofsetni papir. Zbog izuzetne prilagodljivosti po pitanju materijala za štampanje, ova tehnika je pogodna za štampanje letaka, plakata, etiketa, brošura, memoranduma, blokova, časopisa, knjiga, kalendara, mapa, fascikli, razglednica, pozivnica i sličnog materijala.

Glavne odlike ofsetne štampe su pouzdanost štamparskih ploča, nenadmašna fleksibilnost pri odabiru boja i papira, dodatne mogućnosti završne grafičke dorade, kao i trajnost i visok kvalitet slike, pa se ova tehnika koristi za štampanje materijala u velikom broju primeraka.

Sito štampa

Jedna je od najstarijih tehnika štampanja, koja nudi mogućnost ostavljanja otiska na skoro svim vrstama materijala ravnih površina, što je čini jednom i od najrasprostranjenijih tehnika.

Prilikom sito štampe otisak nastaje potiskivanjem boje kroz štamparsku formu izrađenu od zategnute svile na drvenom ili aluminijumskom ramu. Zbog mogućnosti štampe u više boja na različitim materijalima, poput stakla, plastike, tekstila, metala, drveta i keramike i podlogama raznih oblika i namena, može se primenjivati u brojnim industrijama.

Posebnu primenu ima u tekstilnoj industriji jer se aplikacije odštampane ovom tehnikom mogu prati na 60°C bez umanjenja kvaliteta i postojanosti otiska. Pomoću ove tehnike nanosi se najdeblji sloj boje u odnosu na sve ostale tehnike štampe.

Tampon štampa

Mogućnošću da ostavi otisak na površinama na kojima je to ranije bilo nezamislivo, ova tehnika duboke štampe je uvela revoluciju u štamparskom poslu. Pomoću ove tehnike boja se prenosi na objekat štampe putem specijalnog tampona izrađenog od gume ili silikona sa klišea.

Tampon štampom prenosimo 2D slike na 3D objekat, pa se ona najčešće koristi za štampu na zakrivljenim površinama predmeta izrađenih od materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma i metal, mada je moguće štampati i na drugim oblicima i površinama.

Ova tehnika je sigurno rešenje za štampanje na olovkama, upaljačima, šoljama, pepeljarama, privescima i drugim promotivnim materijalima. Koristi se i u proizvodnji sportske i medicinske opreme i igračaka.